Palisz w domu śmieci? Zatruwasz siebie i sąsiadów

15.12.2015 00.00

Skoro można spalać odpady w spalarni, dlaczego nie można palić śmieciami we własnym domu? Takie pytanie pojawiło się w związku z budową EcoGeneratora.

 

Palenie śmieci w domu jest groźne dla zdrowia i życia. Kto tak robi, zatruwa siebie, sąsiadów, powietrze i glebę. Astma, alergie to najczęstsze, ale nie jedyne i nie najgorsze konsekwencje wdychania powietrza zanieczyszczonego spalaniem odpadów w domowych warunkach.

 

Co cię nie zabije, to cię…zatruje

Skład chemiczny śmieci komunalnych jest jak tablica Mendelejewa. W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

 • tlenek węgla (CO)
 • nieorganiczne związki chloru (HCL)
 • nieorganiczne związki fluoru (HF)
 • tlenki azotu (NOx)
 • dwutlenek siarki (SO2)
 • metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

 

Wdychanie tych substancji i związków jest niebezpieczne.

Np. tlenki azotu mogą być przyczyną zapalenia płuc i bronchitu.

Dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu, zakwaszenie i zasolenie gleby.

Nieorganiczne związki chloru, fluoru, metale ciężkie, rtęć, dioksyny i furany są przyczyną chorób nowotworowych.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek węgla, który może spowodować śmiertelne zatrucie.

 

Spalarnia służy ekologii

Przemysłowa spalarnia służy ochroni środowiska, bo eliminuje problem składowania odpadów biodegradowalnych. Jej ekologiczna misja nie miałaby żadnego sensu, gdyby ubocznym efektem jej pracy było trucie powietrza, gleby czy wody. Dlatego zakłady tego typu wyposażone są w wielostopniowy system oczyszczania spalin, który w skuteczny i bezpieczny dla środowiska sposób eliminuje wszystkie szkodliwe substancje.

Oczyszczanie spalin w EcoGeneratorze zacznie się już w komorze spalania, gdzie dzięki temperaturze ponad 750 st. C (nieosiągalnej w domowych piecach) dioksyny i furany będą się rozpadać.

Kolejne elementy systemu oczyszczania spalin szczecińskiej spalarni to:

 • Redukcja emisji tlenków azotu metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR wykorzystującą jako środek redukcyjny 25% roztwór wody amoniakalnej. Reduktor ten będzie rozpylany w komorze spalania.
 • Elektrofiltr – do separacji pyłów i popiołów.
 • Absorbcja wodna związków fluoru i chloru.
 • Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze wodorotlenku sodu. 
 • Adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

 

W rezultacie przez komin EcoGeneratora będą wydostawać się tylko azot, tlen, para wodna i dwutlenek węgla – czyli naturalne składniki powietrza.

Jakość gazów wylatujących z komina spalarni będzie lepsza niż powietrza, którym oddychamy w Szczecinie.

Wszystkie szkodliwe substancje, które zostaną wyeliminowane ze spalin, zostaną zneutralizowane tak, aby nie zagrażać środowisku.

Popioły lotne z kotła, pyły z elektrofiltra, zużyty węgiel aktywny oraz szlamy z układu oczyszczania ścieków podlegać będą procesowi stabilizacji i zestalania przy wykorzystaniu reagentów i środków wiążących (m.in. cementu). Przekształcony chemicznie i zestalony stabilizant w formie bloczków będzie wywożony na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

 

EcoGenerator w budowie

 

Czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

W gospodarstwach domowych można spalać - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

 

Palenie odpadów jest wykroczeniem

Palenie w domu odpadami jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł (podstawa: art. 191 ustawy o odpadach). Straż Miejska (art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska) może przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach. W myśl tego artykułu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.