EcoGenerator na całe województwo

27.02.2017 00.00

Nie cztery, a dwa regiony gospodarki odpadami. EcoGenerator będzie mógł przyjmować odpady komunalne z całego województwa.

 

Budowa EcoGeneratora z lotu drona

 

To najważniejsze z punktu widzenia szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych zmiany, jakie przyniosła aktualizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.”

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) są spójne z krajowymi i unijnymi celami w zakresie gospodarki opadami. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie składowania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych i osiąganie jak najwyższych wskaźników odzysku surowcowego i energetycznego z odpadów.

Plan m.in. wskazuje niezbędną infrastrukturę do osiągnięcia tych celów, czyli instalacje do przetwarzania odpadów (instalacje mechaniczno-biologiczne, kompostownie, spalarnie, składowiska).

Uchwalona przez Sejmik w grudniu aktualizacja WPGO nadaje EcoGeneratorowi status ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Oznacza to, że do EcoGeneratora będą mogły być przywożone odpady komunalne z całego województwa zachodniopomorskiego.

 

Dwa regiony, a nie cztery

 

 

Nowy WPGO dzieli województwo na dwa (przedtem cztery) regiony gospodarki odpadami: wschodni i zachodni. Jak czytamy w WPGO granice regionów zostały określone po konsultacjach z samorządami i zarządcami już istniejących instalacji.

Powiększenie regionów umożliwi istniejącym  instalacjom większy dostęp do strumienia odpadów, zwiększy też konkurencyjność, co wpłynie na obniżenie kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

 

Rola EcoGeneratora

Ustanowienie EcoGeneratora  ponadregionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych zwiększa znaczenie szczecińskiej spalarni i umożliwia województwu osiągnięcie wyznaczonych przez UE celów. Zgodnie z informacją zawartą w WPGP na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2014 roku zostało wytworzonych blisko 590 tys. ton odpadów komunalnych. Moce przerobowe EcoGeneratora to 150 tys. ton/rok, co stanowi 25% masy wytworzonych odpadów. Zgodnie z unijnymi przepisami do 2020 roku udział masy termicznie przekształconych odpadów komunalnych nie może być większy niż 30%. Oznacza to, że w województwie zachodniopomorskim nie dojdzie do przekroczenia przez spalarnię ww. limitu.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.