EcoGenerator z koncesją na energię

05.03.2018 00.00

EcoGenerator z lotu ptaka

 

Zakończyło się postępowanie administracyjne o udzielenie Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w instalacji termicznego przekształcania odpadów.

 

Urząd Regulacji Energetyki 1 marca 2018 udzielił Zakładowi Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie dwóch koncesji: na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła.

ZUO złożyło wniosek o udzielenie koncesji 10 listopada 2017 roku. Następnie pismami z 18 grudnia 2017, 25 stycznia 2018 i 14 lutego 2018 doprecyzowało go wskazując, że:

- energia elektryczna i ciepło będą wytwarzane w kogeneracji

- maksymalna moc elektryczna instalacji wynosi 15,481 MW

- maksymalna moc cieplna instalacji wynosi 58,34 MW (2 x 29,17 MW)

- wnioskowanym okresem obowiązywania koncesji jest 10 lat.

URE na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdziło m.in., że:

  • ZUO ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
  • Zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.

 

Od listopada do końca lutego EcoGenerator, działając na podstawie promesy URE, przyjął 20 tys. ton odpadów komunalnych. Z czego blisko 18 tys. zamienił w energię elektryczną i cieplną.

 

Przy okazji przypominamy, że trwa przyjmowanie zgłoszeń od grup zorganizowanych na zwiedzanie EcoGeneratora. Pierwsza wizyta odbędzie się 21 marca. Do tej pory zgłosiły się 32 grupy (w większości klasy szkolne), łącznie ponad 600 osób. Na terenie zakładu jest ścieżka edukacyjna, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem procesu przekształcania odpadów w energię, a także dowiedzieć się, jakie znaczenie dla ochrony środowiska i nowoczesnej gospodarki odpadami mają spalarnie odpadów komunalnych. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem email: wizyty@ecogenerator.eu

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.