Co oznacza dla EcoGeneratora uszczelnienie gospodarki odpadami w Polsce?

30.11.2018 13.25

Marek Sułkowski, od 19 lat związany z branżą odpadową. Pracował m.in. w Remondisie, Jumarze i Ekomyślu.  W EcoGeneratorze odpowiada za dostawę odpadów komunalnych 

 

Szczecińska spalarnia przyjęła już ponad 100 tys. ton odpadów.  O perspektywach EcoGeneratora na przyszły rok mówi Marek Sułkowski specjalista ds. dostaw Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Ciężarowy MAN ze stutysięczną toną odpadów wjechał na wagę wjazdową EcoGeneratora 13 listopada o godz. 13.26. Jubileuszowy ładunek pochodził ze Złotowa w Wielkopolsce.

EcoGenerator może przyjmować odpady zmieszane z całego zachodniopomorskiego, a przetworzone (posortownicze i RDF) także spoza granic województwa.

Największą część pochodzi ze Szczecina.  Reszta ze Stargardu, Myśliborza, Polic, Goleniowa i gmin skupionych w Związku Gmin RXXI. Zakład przyjmuje też odpady z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

EcoGenerator rozpoczął pracę 28 grudnia 2017 roku. Przetwarza odpady, które nie nadają się do recyklingu. Dodatkową korzyścią z funkcjonowania nowoczesnej spalarni jest energia: elektryczna i cieplna.

 

Jaka jest pozycja EcoGeneratora w systemie gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego??

 

Marek Sułkowski, specjalista ds. dostaw Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie: - EcoGenerator jest jednym z wielu RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), ale odgrywa rolę wyjątkową. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami ma status instalacji ponadregionalnej, może więc przyjmować odpady zmieszane z całego województwa. Jako jedyny RIPOK w województwie może faktycznie zagospodarować odpady posortownicze. Formalnie na składowiskach można obecnie składować jedynie takie odpady, których kaloryczność nie przekracza 6 MJ/kg. W praktyce kaloryczność odpadów posortowniczych jest wyższa niż ta wartość. Dzięki EcoGeneratorowi Szczecin i gminy korzystające z usług szczecińskiej spalarni mogą całkowicie odejść od składowania na rzecz bardziej przyjaznego dla środowiska sposobu zagospodarowania odpadów poprzez odzyskiwanie zawartej w nich energii.

 

W tym roku EcoGenerator przyjmie 120 tys. ton odpadów. Jak wyglądają perspektywy na przyszły rok?

- W przyszłym roku nasz zakład osiągnie maksymalną wydajność, czyli 150 tys. ton. Perspektywy są obiecujące, nie powinno być problemu z pozyskaniem takiej ilości odpadów.

 

Kilka miesięcy temu media informowały o pladze pożarów składowisk odpadów. Skąd się wziął ten problem, czy został już zażegnany?

- Zdecydowana większość przedsiębiorców w branży odpadowej pracuje uczciwie, ale – jak wszędzie - znajdą się też tacy, którzy dla zysku działają poza prawem. Do niedawna istniała możliwość magazynowania odpadów przez trzy lata. Wystarczyło, że taki kombinator deklarował magazynowanie, i nie ponosił kosztu opłaty marszałkowskiej, która wymagana jest przy składowaniu. Jest to tzw. opłata za zanieczyszczanie środowiska. Magazynowane odpady teoretycznie przeznaczane były do dalszego odzysku. W praktyce ich wartość surowcowa była żadna i był to po prostu wybieg mający na celu uniknięcie opłaty za zanieczyszczanie. Ta opłata z roku na jest coraz wyższa. Obecnie wynosi 140 zł za tonę, w przyszłym będzie 170 zł, a w 2020 r. już 270 zł. Tak się składa, że najczęściej płonęły te odpady, którym kończył się trzyletni okres magazynowania i zgodnie z przepisami należało je składować, a co za tym idzie opłacić za nie opłatę marszałkowską. Spalone w pożarze zmieniały status i stawały się odpadami z wypadków i zdarzeń losowych. Te z kolei są zwolnione z opłaty marszałkowskiej lub opłata za nie jest niewielka. W ten sposób nieuczciwy przedsiębiorca zaoszczędzał bardzo duże pieniądze. Obecnie rząd wprowadza regulacje, które eliminują takie patologie. Okres magazynowania został skrócony do roku. Magazyn odpadów musi zostać ubezpieczony od kosztów związanych z utylizacją po ewentualnym pożarze. Wreszcie magazynowane odpady muszą być objęte monitoringiem wizyjnym.

 

Uszczelnienie systemu to dobra wiadomość dla EcoGeneratora?

- Tak, z pewnością. Dzięki temu więcej odpadów trafia do nowoczesnych instalacji takich jak EcoGenerator. Zmiany w prawie powodują, że przedsiębiorstwa odpadowe chcą korzystać z naszych ekologicznych rozwiązań. Pozycja EcoGeneratora na rynku przetwarzania odpadów staje się zdecydowanie mocniejsza.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Czysta energia z odpadów

EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie Grabowskim. Przetwarza w energię odpady komunalne.  Koszt inwestycji 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 279 mln zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 42 mln zł – środki własne ZUO. 

Współfinansowane przez Unię Europejską  zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów są projektowane i budowane zgodnie z zasadą BAT (Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki). Wykorzystana w nich technologia spełnia najwyższe standardy techniczne i ekologiczne. Zakład wyposażony jest w nowoczesną i wydajną instalację oczyszczania spalin, gwarantującą całkowite bezpieczeństwo środowisku naturalnemu i ludziom.

ecogenerator.eu

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.