Ceny odbioru odpadów a EcoGenerator

27.03.2019 13.35

Celem gospodarki odpadami jest… wyeliminowanie odpadów i ochrona środowiska naturalnego przed ich szkodliwym oddziaływaniem. To oczywiście kosztuje. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki EcoGeneratorowi  szczecinianie zapłacą mniej o 5 mln zł.

Cieżarówki z odpadami przed halą wyładunkową EcoGeneratora

 

Mówimy o kosztach bieżących. Te są coraz wyższe, bowiem system odbioru i przetwarzania odpadów jest coraz bardziej złożony. Dlatego radni Szczecina przegłosowali wczoraj uchwałę, która podnosi ceny odbioru odpadów. Ostatnia taka podwyżka była 6 lat temu i związana była z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Wówczas zaczęliśmy dzielić odpady na trzy frakcje: papier, plastik i szkło. Uzyskane w ten sposób surowce wracają do gospodarki zamiast trafiać na wysypiska. Od lipca dojdzie czwarta frakcja: odpady biodegradowalne.

W zabudowie wielorodzinnej (np. bloki spółdzielcze) miesięczna opłata za wywóz posegregowanych śmieci będzie kosztować 5 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody (obecnie - 4 zł za metr sześć.).

Jeśli przyjmiemy, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio około trzech metrów sześciennych wody, opłata zmieni się o 3 zł. Większe podwyżki czekają na tych, którzy nie segregują odpadów.

W sumie na odbiór i przetwarzanie odpadów w 2019 roku w budżecie Szczecina zaplanowano 61 mln zł. Jak podał Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta kwota ta byłaby większa o 5 mln, gdyby gmina nie dysponowała własną spalarnią odpadów. Znaczą część szczecińskich odpadów musielibyśmy unieszkodliwiać w instalacjach komercyjnych.

Unia Europejska stawia przed państwami członkowskimi coraz ambitniejsze cele, jeśli chodzi o recykling i zmniejszanie składowania odpadów. Strategicznym celem unijnej gospodarki odpadowej jest całkowite wyeliminowanie składowania odpadów.

Mniej składowisk, to mniej zmarnowanych surowców (plastiku, papieru, szkła, metali, kompostu innych), mniej metanu, mniejsze ryzyko skażenia środowiska.

Powtórne wykorzystanie odpadów (surowcowe, energetyczne) ogranicza zużycie paliw kopalnych i zwiększa liczbę miejsc pracy.

Jednym z narzędzi stymulujących wytwórców odpadów do ich przetwarzania, a nie składowania jest tzw. opłata za zanieczyszczanie środowiska zwana opłatą marszałkowską.

To dodatkowa opłata za składowanie odpadów komunalnych (pobierana przez Urząd Marszałkowski, niezależnie od opłat za samo przyjęcie na składowisko).  Jeszcze do niedawna była ona stosunkowo niska i rosła razem z inflacją. Od 2017 roku rośnie coraz szybciej. W roku 2017 wynosiła 120 zł za tonę, w 2018 – 140 zł, w 2019 – 170 zł, a w 2020 ma kosztować 270 zł.

W górę idą też opłaty za składowanie odpadów opakowaniowych, odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektrycznego.

Wg resortu środowiska podwyżki mają powstrzymać gospodarujących odpadami przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i niejako „napędzać” zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje (papier, szkło, plastik, bio). Wyższe opłaty za składowanie to zatem potencjalnie wyższe poziomy recyklingu.

Tradycyjna od lat metoda składowania odchodzi do lamusa, a w jej miejsce przychodzą inne bardziej zaawansowane technologicznie i logistycznie, ale też droższe metody.

Od 1 lipca 2019 r. lista odpadów zbieranych selektywnie w Szczecinie zwiększy się o bioodpady. To zwiększy poziom recyklingu, ale także koszt obsługi systemu.

Jednocześnie rząd podejmuje działania, których celem jest uszczelnienie rynku gospodarki odpadami w Polsce i wyeliminowanie patologii związanych z nieodpowiednim magazynowaniem odpadów (podpalenia).

12 lutego br. r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie 1 tony odpadów. Stawka zabezpieczenia za zmieszane odpady komunalne wynosi 600 zł. To także finalnie wpływa na koszty utylizacji odpadów, kalkulowane przez przedsiębiorców.

W przygotowaniu jest kolejne rozporządzenie Ministerstwa Środowiska ws wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Wszystko to przekłada się na coraz większy popyt na usługi instalacji przetwarzania odpadów, a to z kolei na wyższe ceny tych usług.

Jak informuje portalsamorzadowy.pl (Gospodarka odpadami. Podwyżki opłat za odbiór odpadów w kolejnych gminach, 30 stycznia 2019) „Przetargi w kolejnych gminach kończą się podwyżkami opłat za odbiór odpadów. Podwyżki dla gmin oznaczają wzrost opłat dla mieszkańców o 30, 40 a nawet 80 procent.”

Przykłady:

  • CZG RXXI, związek skupiający 27 gmin z siedzibą w Nowogardzie:  do końca roku 2018 miał cenę za samo przetworzenie odpadów 162 zł/t netto (bez transportu). Pod koniec roku zorganizował przetarg i nikt nie złożył im oferty. Związek zwrócił się do ZUO Szczecin o powierzenie w cenie 239 zł/t netto.
  • Warszawa na przełomie 2017/2018 organizowała przetarg i tam wykonawcy oferowali ceny na poziomie przekraczającym 600 zł/t netto (utylizacjai transoprt), przetarg unieważniono bo nie było tyle środków przeznaczonych na realizację zadania, wcześniej było tam znacznie taniej

 

EcoGenerator w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami ma status instalacji ponadregionalnej, może więc przyjmować odpady zmieszane z całego województwa zachodniopomorskiego, a przetworzone (posortownicze i RDF) także spoza granic województwa.

Odpady ze Szczecina stanowią największą część przetwarzanych w EcoGeneratorze.  Dostarczają je firmy Remondis, MPO, Suez i Tompol. Reszta pochodzi ze Stargardu, Myśliborza i Związku Gmin RXXI. Zakład przyjmuje też odpady z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

W 2018 roku cena na bramie za odpady zmieszane wynosiła 195 zł/t netto. Od nowego roku stawka wzrosła do 239 zł dla gmin, które powierzą zagospodarowanie odpadów miastu Szczecin, oraz 300  zł dla pozostałych klientów. 

Cena za przyjęcie odpadów przetworzonych jest negocjowana z dostawcami indywidualnie.

Dzięki EcoGeneratorowi wzrost cen za odbiór odpadów szczecinianie odczują mniej niż mieszkańcy gmin, które nie dysponują instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów zmieszanych i posortowniczych. Odpady pochodzące spoza Szczecina finansują bowiem częściowo system zagospodarowania odpadów naszego miasta.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.