Byliśmy w spalarni w Bratysławie

27.01.2014 10.55

Bratysławska spalarnia odpadów znajduje się w dzielnicy Rużinov, we wschodniej części miasta. Zakład spełnia współczesne normy emisji spalin, choć trudno uznać go za wzorcowy przykład najnowocześniejszej myśli technicznej. 

Rozpoczął działalność w 1978 roku, czyli w zupełnie innej epoce politycznej, technologicznej i ekologicznej. Pierwotnie bratysławska spalovnia miała trzy kotły parowe wyposażone w ruszty walcowe, każdy o wydajności spalania 12 ton niesortowanych odpadów na godzinę. Temperatura spalania wynosiła ok. 850 st. C. Para wytwarzana w kotłach osiągała 270 st. C. i ciśnienie 19 bar. Wykorzystywano ją  na potrzeby pobliskiej rafinerii i w ogrodnictwie. Instalacja oczyszczania gazów opierała się na trzech filtrach elektrostatycznych.
 


 

Do roku 2004, czyli przez 26 lat te trzy kotły spaliły 2,4 mln ton odpadów.
 

W okresie 2000 – 2002 ze względu na nowe normy emisji spalin bratysławska spalovnia przeszła modernizację. W tym czasie działał tylko jeden kocioł, w którym spalono blisko 250 tys. ton odpadów.
 

Obecnie spalovnia ma dwa kotły parowe wyposażone w ruszty posuwisto-zwrotne, każdy o wydajności  10.9 ton na godzinę (a więc bardzo podobne do tych, jaki zostaną zainstalowane w Szczecinie).
 

Wartość opałowa niesortowanych odpadów komunalnych wynosi średnio 8250 KJ/kg. Wytworzona w kotłach para wodna ma temperaturę 400 st. C i ciśnienie 40 bar. Para jest wykorzystywana do produkcji energii.  W tym celu zainstalowano turbinę kondensacyjną z kondensatorem chłodzonym powietrzem – całość o mocy 6,3 MW.
 

Instalacja oczyszczania spalin w odnowionej spalarni działa w oparciu o metodę półsuchą. W zraszaczu spaliny zraszane są wodą z 15-procentową zawartością mleka wapiennego. Za zraszaczem znajduje się filtr z węglem aktywnym eliminującym ze spalin dioksyny, furany i metale ciężkie. Oddzieleniu cząsteczek stałych zawartych w spalinach służy filtr tkaninowy.
 

W celu zredukowania zawartości tlenków azotu zastosowano instalację DENOX. Jej działanie opiera się na selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR), która polega na iniekcji amoniaku do komory spalania.
 

Spalovnia dysponuje 120-metrowym kominem.

 


 

Segment oczyszczania spalin został przygotowany na najwyższe stężenia związków chloru, przede wszystkim HCL, na poziomie 1200 mg/m3. Jednak przy spalaniu wykładzin podłogowych, folii, dywanów itp. generowane są często tak wysokie stężenia HCL, że instalacja nie jest w stanie zapewnić zachowania zapisanych w prawie wartości emisji. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednia praca operatorów suwnicy w bunkrze z odpadami. Powinni oni bez przerwy mieszać odpady składowane w bunkrze. Zarząd OLO AG planuje montaż instalacji redukującej stężenie HCL w gazach spalinowych (EcoGenerator będzie od początku wyposażony a taką instalację).
 

Wydajność bratysławskiej spalani odpadów wynosi 134 tys. ton rocznie przy gwarantowanym czasie pracy 7500 godzin.
 

Ciekawie prezentują się dane statystyczne na temat średniej dziennej ilości odpadów dostarczanych do spalarni OLO AG w tonach:
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

570

500

380

350

440

270

0


Spalarnia jest własnością miejskiej spółki Odvoz a Likvidacja Odpadu AS (w skrócie OLO AG). Spółka zajmuje się także zbiórką i wywozem wymieszanych odpadów komunalnych, segregowanych (szkło, papier, plastik, złom) oraz wielkogabarytowych z terenu Bratysławy.

 

Dysponuje własną flotą ciężarówek.


Koszty funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów wliczane są w koszty funkcjonowania OLO AG. Przychody firmy pochodzą z opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych,  ze sprzedaży energii i surowców wtórnych (papieru, plastiku, szkła, złomu).


Modernizacja spalovni kosztowała 68,5 mln euro. OLO AG rozważała też budowę całkowicie nowego zakładu, jednak z uwagi na wysoki koszt inwestycji (240 – 280 mln euro), wycofał się z tego pomysłu.


 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.