EcoGenerator – energia zamiast składowiska śmieci

10.07.2013 14.51

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton śmieci rocznie.

 

Polski system gospodarki odpadami opiera się na wskazanych w Ustawie o odpadach:

 • regionach gospodarki odpadami
 • oraz regionalnych instalacjach zagospodarowania bądź unieszkodliwiania odpadów.

Województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na cztery regiony gospodarki odpadami:

 • szczeciński,
 • CZG-RXXI,
 • koszaliński
 • szczecinecki.

 

EcoGenerator będzie pełnił rolę regionalnej instalacji unieszkodliwiania odpadów.

Główne cele inwestycji to ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój systemu gospodarki odpadami w regionach szczecińskim, CZG-RXXI oraz siedmiu gminach regionu szczecineckiego: Kalisz Pomorski, Drawno, Bierzwnik, Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Wałcz. Projekt obejmie  obszar zamieszkały przez ponad 1,2 miliona ludzi wytwarzających rocznie ok. 400 tys. odpadów komunalnych.

 

Nowe zasady gospodarki odpadami

Odpady zalegające na składowiskach zajmują dużo miejsca, zatruwając glebę i wody powierzchniowe. Podstawowym założeniem unijnego systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne.

 

Ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji wprowadza unijna dyrektywa 1999/31/WE.  Nasz cel to ograniczenie o dwie trzecie ilości składowanych odpadów  (w stosunku do roku bazowego 1995). Polska w umowie akcesyjnej z UE zobowiązała się do osiągnięcia tych parametrów w roku 2020.

Od 1 lipca 2013 roku gminy odpowiadają za odbiór śmieci komunalnych od mieszkańców. Nowy system opiera się przede wszystkim na selektywnym zbieraniu odpadów i obejmuje:

 

 • odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe),
 • odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz od mieszkańców),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane,
 • odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

                                                 

Po wybudowaniu spalarni pozostały strumień odpadów zmieszanych, a także odpady balastowe będą trafiały do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli do EcoGeneratora. W krajach najwyżej rozwiniętych odsetek śmieci, które można poddać  recyklingowi albo kompostowaniu wynosi średnio ok. 60%. Reszta nie nadaje się do ponownego wykorzystania, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ich  spalenie z odzyskiem energii.

Obecnie w Europie działa ok. 450 elektrociepłowni zasilanych śmieciami. Wiele z nich zlokalizowanych jest w środku miasta (Wiedeń, Monako, Paryż). Instalacje te muszą spełniać specjalne, surowsze niż np. elektrownie węglowe, normy emisji spalin.

 

 

 

 

EcoGenerator –  energia ze śmieci

Znajdujące się na naszym terenie instalacje (sortownie, kompostownie) nie są w stanie zrealizować celów UE związanych z odzyskiem odpadów i zmniejszeniem materii organicznej składowanej na składowiskach. Rozwiązaniem problemu jest EcoGenerator, który będzie przetwarzać w energię 150 tys. bezużytecznych śmieci rocznie.

Szczecińska spalarnia stanie się ważnym źródłem czystej energii. Maksymalna moc EcoGeneratora w kogeneracji  to 32 MW energii cieplnej i 11 MW energii elektrycznej. W skali roku szczeciński zakład zapewni energię elektryczną i ciepło ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

 

Dla ekologii i edukacji

Polska postawiła na budowę dużych spalarń. Krajowy Program Gospodarki Odpadami  zaleca termiczne metody unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym, tzn. z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej dla aglomeracji liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, oś II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” przyjęło, że spalarnie powinny obsługiwać regiony powyżej 500 tys. mieszkańców.

EcoGenerator jest beneficjentem tego programu.

Dzięki nowej inwestycji Szczecin przestanie wywozić odpady na składowiska i w zakresie gospodari odpadami stanie się miastem zrównoważonego rozwoju. Na terenie zakładu będą sale konferencyjne i ścieżka edukacyjna, dzięki czemu uczniowie szkół będą mogli poznać tajniki imponującej instalacji i brać udział w lekcjach na temat ochrony środowiska.

 

 

Szczecin liderem zmian

Rządowe plany budowy spalarń zakładały dofinasowanie ze środków unijnych 12 instalacji w największych miastach Polski. Przygotowanie tego typu inwestycji okazało się jednak bardzo trudne. Dofinansowanie (w sumie 1,5 mld zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 dostały Białystok, Konin, Poznań, Kraków, Bydgoszczy oraz Szczecin. Spalarnie zbudowane w tych miastach będą mogły obsłużyć przeszło 3 mln osób i przetworzyć rocznie ponad milion ton odpadów.

Za wybudowanie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO). Firma rozpoczęła działalność w marcu 2011 roku.

Głownym wykonawcą inwestycji jest od 16 listopada 2016 roku włoska firma TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia. Pierwotny głowny wykonawca warszawski Mostostal odstąpił od wykonywania umowy w czerwcu 2016 roku.

Przewidywany termin uruchomienia zakładu - listopad 2017 roku.

 

Źródła finansowania:

 • 279,2 mln zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
 • 327 mln - obligacje Banku Pekao SA. 
 • 42 mln zł – środki własne ZUO.

 

Budowa EcoGeneratora, kwiecień 2016

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.