Postęp technologiczny jest ogromny

18.12.2014 00.00

O EcoGeneratorze i rozwoju szczecińskiej energetyki w ostatnich dziesięcioleciach mówi inżynier Mirosław Dybioch, ekspert Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ds. urządzeń energetycznych

 

Inż. Mirosław DYBIOCH. Opiniuje projekty kotła, turbiny, urządzeń ciepłowniczych i instalacji  pomocniczych. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej.  Wieloletni pracownik (także na kierowniczych stanowiskach) Zespołu Elektrowni Szczecin, a potem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Współuczestniczył w  modernizacji Elektrowni Szczecin, a także pozostałych elektrowni Zespołu,  kierował budową kotła na biomasę w Elektrowni Szczecin. Przez 26 lat był  wykładowcą w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej.

 

**********

 

Jakie znaczenie dla zaopatrzenia Szczecina w energię będzie miał  EcoGenerator?

Mirosław Dybioch: - Jego moc  cieplna będzie bliska zapotrzebowaniu scentralizowanej sieci  ciepłowniczej  Szczecina na ciepło (głównie ciepłą wodę) poza sezonem grzewczym. Pamiętajmy jednak, że głównym zadaniem EcoGeneratora jest bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów. Produkcja energii to korzyść dodatkowa.

Zaczął Pan pracę w Elektrowni Szczecin w roku 1969. Jak od tego czasu zmieniła się szczecińska energetyka?

- Postęp technologiczny  jest ogromny. Wymogi w zakresie ochrony środowiska , także konieczność poprawy bezpieczeństwa i warunków obsługi i wprowadzenie konkurencyjnego rynku energii, wymuszały ciągłą  modernizację urządzeń we wszystkich elektrowniach. W ich wyniku poprawiano sprawność wytwarzania energii, odpylanie spalin, zbudowano instalacje odsiarczania i instalacje zmniejszające  zawartość tlenków azotu w spalinach. Wprowadzono także nowoczesne systemy automatyki w sterowaniu procesami  wytwarzania. Jako przykład podam, że sprawność kotłów pyłowych w Elektrowni Szczecin w wyniku modernizacji  wzrosła z  ok. 80 do 90 proc.

Największy postęp dokonał się w ochronie środowiska. Jeszcze na początku lat 70-tych w spalinach, które wydostawały się przez kominy kotłów, zawartość pyłu dochodziła do 700 miligramów na 1 metr sześcienny. Jak się chodziło po terenie Elektrowni, to pod podeszwami aż trzeszczało. Stoczniowcy w Parnicy skarżyli się, że nie można pracować (pył wpadał do oczu)  Po przeprowadzeniu modernizacji urządzeń odpylających i wybudowaniu nowych, wysokich kominów  sytuacja radykalnie uległa poprawie. Dyrektor Parnicy przysłał nam specjalne podziękowanie (uśmiech). Teraz stężenie pyłu w spalinach wynosi kilkanaście mg/m3 i jest niższe od wartości dopuszczalnych przepisami.  *

Budował Pan kocioł na biomasę w Elektrowni Szczecin. Teraz pracuje Pan przy budowie EcoGeneratora. Najważniejszy moment dla tego typu inwestycji?

- Muszę przyznać, że mam duży sentyment do Elektrowni  Szczecin. Budowa kotła na biomasę to piękne zwieńczenie mojej zawodowej kariery.  Elektrownia Szczecin stała się nowym jakościowo źródłem wytwarzania „zielonej” energii. Trudno mówić o jednym decydującym momencie. W trakcie procesu inwestycyjnego jest ich wiele i wszystkie są ważne.  Symbolicznymi  momentami są np.  zamontowanie walczaka I nadanie mu imienia, pierwsze rozpalenie kotła I pierwszy dym z komina, pierwsza synchronizacja turbozespołu.  Po przeprowadzeniu prób i rozruchów poszczególnych urządzeń  trzeba zsynchronizować pracę całej instalacji i przeprowadzić rozruch próbny. Na końcu następuje przekazanie do eksploatacji . Ten moment  jest bardzo ważny, bo oznacza osiągnięcie celu, jakim jest pomyślne zakończenie inwestycji. Potwierdzeniem osiągnięcia parametrów instalacji są wykonywane po kilku miesiącach eksploatacji pomiary gwarancyjne.

 

 

* Wartość gwarantowana przez Mostostal dla EcoGeneratora to 3 miligramy na metr sześcienny.

 

 

Moc szczecińskich elektrociepłowni

Elektrociepłownia

MWe (moc elektryczna)

MWt (moc cieplna)

Pomorzany

134,2

323,5

Szczecin

68,5

163

EcoGenerator

7,5

32

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.