Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

14.04.2015 00.00

Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety – to priorytet  europejskiej polityki ochrony środowiska do roku 2020. Gospodarka unijna ma być konkurencyjna, zasobooszczędna,  zielona i niskoemisyjna.

Istotną rolę w realizacji tych zamierzeń ma gospodarka odpadami. W komunikacie zatytułowanym Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „Zero odpadów” dla Europy, Komisja Europejska proponuje gospodarkę odpadami zorientowaną na pełny recykling i oszczędzanie zasobów naturalnych.

 

 

- Dwa główne cele gospodarki odpadami to ochrona ludzi i środowiska oraz zachowanie zasobów, takich jak materiały, energia i przestrzeń – stwierdza prof. Paul H. Brunner z Instytutu Jakości Wody i Odpadów Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. - Dla zrównoważonej gospodarki odpadami, trzecim celem jest zarządzanie odpadami w sposób, który nie pozostawi żadnych obciążeń dla sąsiadów i przyszłych pokoleń.

 

Energia zamiast składowisk

Program „Zero odpadów dla Europy” postuluje całkowite wyeliminowane składowisk odpadów nieprzetworzonych do roku 2025 i wprowadzenie takich działań, które zapewnią optymalny  odzysk surowcowy i energetyczny z odpadów. Kilka krajów europejskich  już osiągnęło ten cel bądź jest bardzo blisko:  Niemcy (35% spalanie odpadów, 65% recykling), Belgia (42%, 57%), Szwecja (52%, 47%), podobnie Holandia, Austria oraz Dania.

Cześć odpadów, ok. 40 proc., nie kwalifikuje się do odzysku surowcowego. Najlepszym z punktu widzenia ekonomii i ekologii rozwiązaniem jest ich przekształcenie w energię. Dlatego dopełnieniem nowoczesnego systemu recyklingu są zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych.  

W 2012 roku 456 zakładów termicznego przekształcania odpadów w całej Europie (kraje członkowskie UE + Norwegia i Szwajcaria) odzyskało energię i zapobiegło składowaniu na wysypiskach 79 milionów ton odpadów resztkowych. Około 50% energii wytwarzanej przez spalarnie pochodzi z biodegradowalnej biomasy, dostarczającej niskoemisyjny wkład do systemu energetycznego.

Energia z odpadów przetworzonych termicznie w spalarniach w 2012 roku stanowi 32 mld kWh energii elektrycznej i 79 mld kWh ciepła. Ta ilość wystarcza, aby zapewnić niskoemisyjne energię elektryczną i ciepło dla 14 mln mieszkańców. Energia ta jest dostępna lokalnie i zmniejsza zapotrzebowanie na import paliw kopalnych. Co więcej, można dzięki niej zastąpić rocznie od 8 do 44 mln ton paliw kopalnych (gaz, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny), które emitują 22-43 mln ton CO2. 

 

Szczecin liderem zmian

Polska zobowiązała się do redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji (w tym  zmieszanych) o 65% ich masy w stosunku do ilości z roku 1995 r. Cel ten mamy osiągnąć do roku 2020 r. Aby to było możliwie, nasz kraj musi zbudować sieć zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Sześć spalarń odpadów komunalnych powstaje w ramach POIiŚ 2007-2013 przy wsparciu funduszy UE (w sumie ok. 1,6 mld PLN). Są to budowy w: Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Sumaryczna ich wydajność wynosi ok. 1 mln t/rok. Nowe polskie spalarnie rozpoczną pracę z końcem 2015 lub początkiem 2016 roku. Udział tych instalacji w zagospodarowaniu odpadów komunalnych wyniesie w 2016 r. około 8%.

Zdaniem ekspertów w Polsce powinno powstać 6 do 9 kolejnych spalarń odpadów komunalnych o wydajności 1-1,5 mln ton, dla których wsparciem finansowym może być nowa perspektywa finansowania na lata 2014-2020.

 

Opracowanie ecg na podstawie materiałów www.cewep.eu

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.