Polska na 16 miejscu w rankingu CEWEP

29.04.2019 12.15

Według danych za 2017 rok 42 proc. odpadów komunalnych w Polsce jest składowanych. W rankingu krajów UE daje nam to 16 miejsce.

 

 

Każdego roku po opublikowaniu danych Eurostatu dotyczących odpadów komunalnych, CEWEP (stowarzyszenie zrzeszające europejskie spalarnie odpadów komunalnych) opracowuje wykres pokazujący sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w 28 państwach członkowskich UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii i Islandii).

Najnowsze dane pochodzą z roku 2017 i są posortowane według udziału składowania (kolor czerwony). Recykling i kompostowanie oznaczono kolorem zielonym. Żółtym – przetwarzanie termiczne. Szarym - różnicę między danymi o odpadach przetwarzanych i wytwarzanych w danym kraju.

Polska zajmuje 16 miejsce, czyli to samo, co w roku 2016, mimo że ograniczyliśmy składowanie o 4 punkty procentowe (z 46 na 42). Zmniejszenie składowania zawdzięczamy polskim spalarniom. Poziom recyklingu w niemal wszystkich wyprzedzających nas państwach mieści się w przedziale 40 - 50 proc. Polska z 34 proc. ma tu sporo do nadrobienia.  Podobnie jest z przetwarzaniem termicznym. Dane za 2018 roku powinny już uwzględnić pracę EcoGeneratora, który przetworzył w energię 114 tys. ton odpadów, a to oznacza zmniejszenia składowania w Polsce o co najmniej jeden punkt procentowy.

 

 

W 2017 r. wiodącym krajem są Niemcy, gdzie 68 proc. odpadów komunalnych jest poddawanych recyklingowi lub kompostowaniu.

Osiem państw członkowskich składuje mniej niż 10 proc. swoich odpadów – czyli wypełnia cel określony w nowej dyrektywie w sprawie maksymalnego poziomu składowania odpadów do roku 2035 r.  Siedem lub osiem * państw członkowskich nadal składuje ponad 60 proc. swoich odpadów komunalnych.

Rada Europy rok temu zatwierdziła nowe cele dla gospodarki odpadami. Recykling (w tym kompostowanie) do roku 2025 ma obejmować 55 proc. odpadów komunalnych, do 2030 roku 60 proc., a do 2035 roku 65 proc. Udział składowania w 2035 r. w gospodarce odpadami ma nie przekraczać 10 proc.

Składowiska śmieci nie tylko degradują krajobraz, ale są też groźne dla środowiska. W efekcie rozkładu biologicznego zmieszanych odpadów powstają biogazy i odór. Zalegające tonami śmieci są wylęgarnią drobnoustrojów i gryzoni. Geomembrany składowisk, które chronią grunt i wody gruntowe przed związkami toksycznymi, nie zawsze są szczelne.

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju wytwarza rocznie ok. 300 kg śmieci. Holender 600 kg. Ilość śmieci jest pochodną poziomu konsumpcji. Im wyżej rozwinięty kraj, tym większa konsumpcja i większa masa odpadów. 

W nowoczesnej, zorientowanej na ochronę środowiska gospodarce odpady są źródłem surowców i energii.

Celem strategicznym UE jest całkowite wyeliminowanie składowania odpadów komunalnych. Wszystkie tego typu odpady mają być poddawane recyklingowi ewentualnie przetwarzaniu termicznemu z odzyskiem energii cieplnej albo elektrycznej.

 

* Sytuacja na Łotwie jest niejasna, ponieważ 47 proc. odpadów komunalnych wytwarzanych w tym kraju nie znajduje odzwierciedlenia w danych o odpadach przetworzonych. W 2015 r. (ostatnia wiarygodna liczba) Łotwa składowała 67 proc. odpadów komunalnych.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.