Jak z odpadów powstaje energia

10.07.2013 15.03

 

 

EcoGenerator to elektrociepłownia, w której paliwem, zamiast tradycyjnego w Polsce węgla kamiennego są bezużyteczne, nie nadające się do segregacji odpady komunalne.

 

Zakład jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych, każda o wydajności 10 ton na godzinę. Proces przekształcania odpadów w energię przebiega w następujący sposób:

 

Główny budynek procesowy

 

Rozładunek w bunkrze. Ciężarówki z odpadami wjeżdżają tyłem do hali wyładunkowej, by zrzucić odpady do bunkra. Żelbetowy bunkier ma pojemność ok. 3 tys. ton. To ilość wystarczająca na 6 dni pracy instalacji. W bunkrze operator suwnicy za pomocą chwytaka łupinowego miesza odpady (w celu uśrednienia składu) i podaje do dwóch lejów zasypowych palenisk rusztowych.

System podciśnienia w hali wyładunkowej i w bunkrze uniemożliwia emisję nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

Wszystkie samochody z odpadami są ważone dwukrotnie (przy wjeździe i wyjeździe), celem dokładnego określenia ilości wwożonych odpadów.

  

Obróbka termiczna na ruszcie.  Obie linie spalania odpadów są wyposażone w ruszt mechaniczny schodkowy posuwisto-zwrotny z chłodzeniem powietrznym. Wrzucone do leja zasypowego odpady spadają na ruszt, gdzie są poddawane obróbce termicznej. Ruszt z napędem mechanicznym jest przystosowany do spalania odpadów o wartości opałowej w przedziale 8 -13 MJ/kg, średnio - 10,5 MJ/kg. Zasysane z hali wyładunkowej i bunkra powietrze jest tłoczone do komory spalania.

Komora spalania została wyposażona w zasilane olejem opałowym palniki wspomagające (po dwa dla każdej linii). Są one potrzebne w czasie rozruchu kotłów, a także pozwalają utrzymać temperaturę spalin na poziomie 850 °C w przypadku mniejszej kaloryczności odpadów. Temperatura i czas  przebywania spalin w komorze (minimum dwie sekundy) są istotnym elementem tzw. pierwotnych metod ograniczenia emisji dioksan i furanów, które ulegają rozkładowi w temperaturach ok. 700 °C  i wyższych. Parametry spalin, m.in.: stężenia O2, temperatura i ciśnienie – są stale monitorowane.

 

Zamiana energii spalin w energię cieplną i elektryczną.

Spaliny powstałe podczas spalania odpadów na ruszcie podgrzewają kocioł wodno-parowy. Wytworzona w kotle para o ciśnieniu min. 40 bar i temperaturze 400 stopni C. napędza wirniki turbiny sprzężonej z generatorem energii elektrycznej. Odbiorcą energii elektrycznej jest Enea. Para z upustu turbiny wykorzystywana jest do produkcji energii cieplnejdla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC).

 

Ideowy schmet działania EcoGeneratora

 

 

Oczyszczalnie spalin. Spaliny, zanim po ogrzaniu kotła opuszczą zakład, przechodzą przez szereg zespołów procesowych, w których są pozbawiane szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo środowisku naturalnemu i ludziom.

 

Główne części segmentu oczyszczania spalin:

  • Redukcja emisji tlenków azotu metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR wykorzystującą jako środek redukcyjny 25% roztwór wody amoniakalnej. Reduktor ten jest rozpylany w komorze spalania.

  • Elektrofiltr – do separacji pyłów i popiołów.

  • Absorbcja wodna związków fluoru i chloru.

  • Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze wodorotlenku sodu. 

  • Adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

 

W rezultacie działania systemu spaliny zEcoGeneratora spełniają limity emisji substancji szkodliwych zawarte w rozporządzeniu ministerstwa środowiska z 22 kwietnia 2011 oraz w unijnej dyrektywie 2000/76/WE.

Emisja spalin jest kontrolowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Żużel i popiół. Tzw. frakcje niepalne, czyli popiół rusztowy i żużel z rusztu są kierowane do systemu mokrego odżużlania. Schłodzony żużel transportowany jest  taśmociągiem do pomieszczenia wstępnego przetwarzania (usuwania metali, przesiewania) a następnie do sezonowania pod wiatą. Żużel może być wykorzystany do produkcji kruszyw stosowanych przy budowie dróg.

 

Pozostałości procesowe. Popioły lotne z poszczególnych sekcji kotła, pyły z elektrofiltra, zużyty węgiel aktywny oraz szlamy z układu oczyszczania ścieków zgodnie z decyzją środowiskową – są przekazywane do przetworzenia (czyli odzysku albo unieszkodliwienia) wyspecjalizowanym firmom.

Oczyszczanie ścieków. EcoGenerator jest wyposażony w oczyszczalnię ścieków technologicznych, które powstają w procesie oczyszczania spalin. Oczyszczone ścieki  są odprowadzane do Duńczycy.

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.