Dlaczego EcoGenerator

23.10.2018 14.38

 

„Chcemy stworzyć otoczone zielenią ekologiczne Miasto na wodzie, które zmieni myślenie o tym, jak i po co żyje człowiek” – ogłoszona w 2008 roku wizja Szczecin Floating Garden_2050 kładzie duży nacisk na jakość życia mieszkańców.

 

Co robić z odpadami? Najlepszym rozwiązaniem jest recykling. Ale co zrobić z odpadami, które nie nadają się do recyklingu? Składowanie to zły kierunek. Zgromadzone w dużej masie odpady emitują gazy cieplarnianie, są zagrożeniem dla gleby i wody. Dlatego Szczecin, korzystając ze wsparcia finansowego UE, zbudował EcoGenerator, który unieszkodliwia 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, zapewniając energię elektryczną i cieplną ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

EcoGenerator wpisuje się w ideę nowoczesnego, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta.

Eco, bo ogranicza niebezpieczne dla przyrody składowiska odpadów. Generator, bo tak nazywa się część parowej turbiny, dzięki której z odpadów produkuje energię.

Ten nowoczesny, nastawiony na ochronę środowiska zakład może przyjąć 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając energię cieplną i elektryczną ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

Instalacja znajduje się na Ostrowie Grabowskim, wyspie rzecznej na terenie szczecińskiego portu.

 

Ku gospodarce cyrkulacyjnej

Rozwój przemysłu w XIX i XX wieku spowodował zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby. Wraz z zagrożeniami rosła świadomość ekologiczna ludzi. Efektem międzynarodowej dyskusji o przyszłości Ziemi jest idea zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że gospodarka nie może się rozwijać kosztem środowiska naturalnego i warunków życia przyszłych pokoleń.

W obszarze gospodarki odpadami komunalnymi idea ta polega na odejściu od składowania. Celem strategicznym państw UE jest przejście od gospodarki linearnej (zrób, użyj, wyrzuć) do gospodarki cyrkulacyjnej (zrób, użyj, przetwórz).

Spalarnie odpadów komunalnych nie konkurują z recyklingiem. Przekształcają termicznie te odpady, których z różnych powodów nie opłaca się recyklingować.

Energia wytwarzana w instalacjach do przetwarzania odpadów przyczynia się do ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego. Odpady zastępują paliwa kopalne, które zostałyby wykorzystane do produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach.

Wszystkie europejskie spalarnie, a jest ich ok. 500, unieszkodliwiają 90 mln ton odpadów komunalnych rocznie, dostarczając energię elektryczną 18 milionom mieszkańców i ciepło 15 milionom.  W zależności od zastąpionego paliwa - gazu, ropy naftowej, węgla kamiennego lub węgla brunatnego – daje to oszczędność od 10 do 49 milionów ton paliw kopalnych emitujących 24-49 milionów ton CO2 .

Zgodnie z  prawodawstwem UE, biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych i przemysłowych jest uważana za biomasę, a zatem odnawialne źródło energii. Produkcja energii z zakładów wykorzystujących odpady jest w około 50% odnawialna.

Technologia "energia z odpadów" należy do najsolidniejszych i najbardziej efektywnych alternatywnych opcji energetycznych, które ograniczają emisję CO 2 i oszczędzają ograniczone zasoby paliw kopalnych wykorzystywane przez tradycyjne elektrownie.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018, UE + Szwajcaria, Norwegia i Islandia. Czerwony - składowanie, żółty - spalanie z odzyskiem energii, zielony - recykling + kompostowanie, szary - brakujące dane. Źródło: CEWEP

 

EcoGenerator dla EcoGeneracji

Na terenie zakładu znajdują się ścieżka edukacyjna i sale konferencyjne. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się, jak z odpadów powstaje energia elektryczna i cieplna oraz, w jaki sposób działa system oczyszczania spalin.

EcoGenerator rozpoczął działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami przed uruchomieniem instalacji. W latach 2014-2015 przeprowadziliśmy 220 zajęć ekologicznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim. Zorganizowaliśmy też akcje i konkursy ekologiczne; m.in. „Foliówka?! Do wszystkiego? Do niczego!”.

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.