Widziano też czajkę

22.05.2020 08.05

Z powodu suszy ubyło żab. Dziki i zaskrońce trzymają się dobrze. Jest więcej niż w 2018 roku ptaków. Wrócił storczyk. Pojawił się kruszczyk.

 

Grupa naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego monitoruje wpływ EcoGeneratora na środowisko naturalne. Obserwacje rozpoczęły się w 2018 roku i potrwają do grudnia 2020. Obejmują teren Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów i obszar przyległy. Ich celem jest zbadanie wpływu EcoGeneratora na florę, faunę, glebę i wodę.

Jak wypadł 2019 rok w porównaniu z poprzednim?

 

Wielki powrót storczyka

Naukowcy stwierdzili obecność 148 gatunków roślin i 9 grzybów. Cztery z nich podlegają ochronie gatunkowej: dzięgiel (arcydzięgiel) litwor nadbrzeżny, kocanki piaskowe, grzybienie białe i kruszczyk szerokolistny. Ten ostatni ujawnił się po raz pierwszy w ramach prowadzonego monitoringu. W 2019 r. zanotowano nieznaczny wzrost liczby roślin naczyniowych. Z cenniejszych gatunków potwierdzono występowanie storczyka szerokolistnego, którego nie stwierdzonego w 2018 r., a był widziany wcześniej.

 

Storczyk szerokolistny

 

Płaty z grzybieniami białymi i grążelem żółtym w kanale Duńczyca

 

Dzięgiel litwor nadbrzeżny

 

Nasadzenia drzew, które się przyjęły

 

Co u płazów i gadów?

Na terenie spalarni można spotkać żaby zielone. W tym przede wszystkim osobniki w typie żaby śmieszki. Z powodu suszy pobliskie bajorka wyschły, więc żab jest mało, występują tylko nad brzegiem Duńczycy. Żaby to przysmak zaskrońca, którego pojedyncze osobniki regularnie widywane są w okolicy.

 

Więcej ptaków

Stwierdzono 94 gatunki ptaków - o 21 gatunków więcej niż w 2018. 29 z nich było nowych w stosunku do roku 2018 - głównie wróblowe, np. czyż i dziwonia (co rzadkie w tym rejonie), grubodziób, jerzyk, kląskawka, kwiczoł i makolągwa.

Wśród zaobserwowanych ptaków stwierdzono siedem gatunków objętych szczególną ochroną tzw. Dyrektywy Ptasiej UE – gąsiorka, bielika, bielaczka, dzięcioła czarnego, kanię rudą, zimorodka oraz żurawia. Widziano też czajkę, która jest zagrożona globalnie.

 

Bielik wzlatujący z czatowni nad Duńczycą. Fot. Robert Lewandowski 

 

 

Dziki rządzą

Mamy trzy ssaki objęte ochroną gatunkową. Bobra, który korzysta z drzew w pobliżu EcoGeneratora jako bazy pokarmowej. Na obrzeżach zakładu żyją krety. A nad Duńczycą żeruje jeden z największych polskich nietoperzy borowiec.

Częstym gościem EcoGeneratora jest dzik, któremu zdarza sforsować ogrodzenie zakładu. Liczne ślady bytowania tego gatunku widoczne były również na terenie sąsiadującym.

Poza tym lisy i sarny. Naukowcy nie zauważyli  żadnych zmian w życiu obserwowanych zwierząt.

Także w pobranych próbkach gleby nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm pierwiastków dla gleb na terenach przemysłowych.

 

Zdjęcia roślin: Marcin Wilhelm, Wydział Biologii US

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.