Nowy rok to dla EcoGeneratora większa wydajność

29.12.2021 12.00

W nowym roku EcoGenerator zwiększy swoją wydajność i poszerzy współpracę z gminami w ramach gospodarki odpadami. 

 

Dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego od 4 października 2021 roku wydajność EcoGeneratora wzrosła o 26 tys. ton odpadów rocznie.

 

Od tej daty każdego dnia zakład unieszkodliwia nie 20 a 22 tony odpadów na godzinę. To oznacza, że w roku 2021 przyjmie do unieszkodliwienia 159 tys. ton odpadów, a w przyszłym roku ta ilość zwiększy się do 176 tys. ton.

 

Nie ma obaw o to, że w zakładzie zabraknie paliwa. Wszak są nim odpady, których jest pod dostatkiem.

 

- Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin głównie z sąsiednich powiatów, dostarcza nam strumień ok. 70 proc. odpadów, które spalamy   – zauważa Andrzej Sumisławski z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

 

Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami  np. z Gorzowa Wielkopolskiego czy z województwa kujawsko-pomorskiego – Żnin itd. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

 

Dołącza Koszalin

 

Do spalarni ZUO tylko z opadami codziennie przyjeżdża ok. 45-50 aut. To duże zestawy kontenerów, naczepy z ruchomą podłogą, śmieciarki i kontenery małe.

 

- Średnio przyjmujemy ok. 700-900 ton odpadów na dobę. Dostawy odbywają się od  poniedziałku do piątku. W przypadku dnia wolnego w tygodniu – dostawy odbywają się także w sobotę – dodaje Andrzej Sumisławski.

 

Od 1 stycznia do szczecińskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów będzie trafiać z Koszalina 5 tys. ton odpadów rocznie. To w związku z tym, że zabronione jest składowanie odpadów komunalnych o cieple spalania przekraczającym 6 megadżuli na kilogram suchej masy. EcoGenerator gwarantuje utylizację takich odpadów zgodnie z najwyższymi normami ochrony środowiska.

 

Pierwszy transport z Koszalina przewidywany jest w pierwszym tygodniu stycznia. Zaplanowano pięć kursów tygodniowo, czyli będzie to jedna ciężarówka dziennie – ok. 22 tony. Dlaczego Koszalin wybrał Szczecin?

 

- Jedną z podstawowych zasad, jakie obowiązują w gospodarce odpadami, jest zasada bliskości. Niewielka jest liczba instalacji przetwarzających odpady wysokokaloryczne, a instalacja ZUO w  Szczecinie jest jedną z najbliższych – informuje Joanna Kaźmierczak, kierownik ds. Instalacji Komunalnej i Organizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Koszalinie. -  Bliskość oznacza z jednej strony korzyść dla środowiska ze względu na minimalizację emisji powstających przy transporcie, ale również niższe koszty transportu odpadów. Współpraca z ZUO oznacza zatem same korzyści dla mieszkańców Koszalina. Utrzymanie tej współpracy przez dłuższy czas, mogłoby przyczynić się do stabilizacji cen i jednocześnie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  Cena za przyjęcie odpadów przez ZUO Szczecin jest ceną konkurencyjną w stosunku do obowiązujących na rynku cen oferowanych przez inne instalacje. Instalacja jest  jednocześnie korzystnie zlokalizowana w stosunku do innych instalacji przyjmujących odpady wysokoenergetyczne.

 

Gdyby nie EcoGenerator każdy z nas płaciłby 50 zł więcej za śmieci

 

Po wprowadzeniu tzw. „rewolucji śmieciowej”, na przestrzeni ponad 8 już lat dokonała się namacalna zmiana w gospodarce odpadami.

 

- Dzisiaj mieszkańcy Szczecina z całego strumienia odpadów komunalnych wysegregowują już około 55 tys. ton odpadów. To przede wszystkim odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, szkło, papier i plastik – wymienia Paweł Adamczyk pełnomocnik zarządu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. - Dzięki tej zmianie, selektywnie zebrane odpady w procesie recyklingu mają szansę na przetworzenie i ponowne wykorzystanie. A pozostałe, te nie gromadzone selektywnie, trafiają do szczecińskiej spalarni i tam w procesie odzysku wytwarza się z nich energię cieplną i elektryczną.

 

 

W 2022 roku szczecinianie wytworzą blisko 80 tys. ton odpadów zmieszanych.

 

Koszt ich zagospodarowania będzie niższy o około 18 mln zł właśnie dlatego, że miasto ma swoją spalarnię. Jak to możliwe? Po pierwsze opłata za zagospodarowanie odpadów przez EcoGenerator nie zmieni się w 2022 roku i zostanie na poziomie 324 zł za jedną tonę. To stawka o co najmniej 50 proc. niższa niż obowiązujące w instalacjach komercyjnych w regionie. Taką stawkę EcoGenerator może utrzymywać właśnie dzięki produkowaniu energii z odpadów.

 

- Dodatkowo spalarnia, której moce przerobowe wynoszą 176 tys. ton, przyjmie w 2022 roku ponad 30 tys. ton odpadów z gmin ościennych, ze Stargardu i Polic. W zamian za to instalacje zarządzane przez wymienione gminy, przyjmą ze Szczecina około 17 tys. ton odpadów biodegradowalnych – podkreśla Adamczyk. – Dzięki temu Gmina Szczecin zapłaci około 2 mln mniej za zagospodarowanie bioodpadów  odebranych z nieruchomości zamieszkałych.

 

Szacowana korzyść z posiadania tak nowoczesnej instalacji jaką jest EcoGenerator to około 20 mln zł rocznie.

 

Co to oznacza dla każdego mieszkańca Szczecina? O 50 złotych mniejszą opłatę niż ta, która byłaby ponoszona gdyby spalarni nie było.

 

- Dzięki temu, że mamy EcoGenerator miasto może kształtować koszt zagospodarowania odpadami na poziomie co najmniej 50 proc. niższym niż gdyby korzystało z instalacji komercyjnych – wtrąca Paweł Adamczyk. - A co równie ważne nasza spalarnia gwarantuje utylizację odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

 

Mniej śmieci, to niższe ceny

 

Dlaczego jednak opłaty za śmieci w całym kraju są wysokie i wciąż rosną? 

 

- Jedna trzecia odpadów komunalnych w Szczecinie jest odbierana jako selektywne. A cena ich odbioru i zagospodarowania w ostatnich latach drastycznie wzrosła. Nieustanne zmiany w prawie odpadowym spowodowały, że nie powstała w ostatnich latach infrastruktura mogąca przyjąć tak dynamicznie rosnącą ilość odpadów – zauważa Paweł Adamczyk. - Patrząc jedynie cztery lata wstecz na cenę odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych, koszty ponoszone przez miasto wzrosły z poziomu 431 do 962 zł za tonę! I ta sytuacja nie zmieni się, dopóki na poziomie krajowym nie wejdą w życie przepisy o tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

 

Co to oznacza? Obecnie każdy mieszkaniec Szczecina składa się po około tysiąc złotych rocznie na każdą tonę odpadów przeznaczoną do recyklingu, choćby opakowań po napojach. Tymczasem ich producent, za wprowadzenie opakowań na rynek  i „zapewnienie” procesów recyklingu, płaci 10 razy mniej. Te wartości powinny zostać odwrócone.

 

Chcesz obejrzeć film nakręcony ze szczytu komina EcoGeneratora?! Jest na naszym FacebookuZdjęcia komina także wewnątrz zamieściliśmy na Instagramie

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.