EcoGenerator wyłącza swoje kotły

28.07.2022 15.40

Nie przyjmie wszystkich dostaw, nie będzie spalał odpadów i produkował energii. Na początku sierpnia EcoGenerator na kilka tygodni zatrzyma się, by po koniecznych remontach i modernizacjach znowu ruszyć pełną parą i być w gotowości na kolejny sezon grzewczy.

 

 

Tegoroczny postój w zakładzie zaplanowano na okres od 8 sierpnia do 11 września. W tym czasie EcoGenerator nie będzie działał na pełnych obrotach. Kotły stopniowo będą wygaszane a między 15 sierpnia a 5 września ognia nie będzie już w obu kotłach. Wyłączenie EcoGeneratora z pracy na rzecz unieszkodliwiania odpadów i produkcji energii, nie oznacza mniej zajęć dla jego pracowników. Ekipa remontowa nie może pozwolić sobie na urlop. Cały Wydział Utrzymania Majątku jest w pełnej gotowości. To od tego jak jego zespół wykona swoją pracę teraz, będzie zależał kolejny rok funkcjonowania zakładu. Mobilizacja w czasie postoju, sprawnie przeprowadzone remonty, modernizacje, wymiany, zaprocentują na pewno mniejszą awaryjnością instalacji.

 

 

Prawdą jest, że w czasie postoju do EcoGeneratora nie będzie przyjeżdżało tyle transportów odpadów co zazwyczaj, ale nie oznacza to, że ruch na terenie zakładu będzie mniejszy. Niektóre prace będą bowiem wykonywać specjalistyczne firmy zewnętrzne. Pojawią się zatem pojazdy z różnego rodzaju urządzeniami, częściami zamiennymi, specjaliści z różnych regionów kraju i z zagranicy.

 

Procedura zatrzymania zakładu rozpocznie się już 5 sierpnia, kiedy to zacznie się wygaszanie pierwszej linii spalania odpadów. Trzeba będzie wystudzić kocioł i wybudować wewnątrz rusztowanie. Na drugiej linii takie same prace planowane są od 12 sierpnia i od tego czasu remont na obu liniach będzie prowadzony równocześnie.

 

- Prace będą prowadzone równocześnie na obu liniach i instalacjach wspólnych takich jak turbozespół czy wymienniki ciepła – zauważa Stanisław Poniatowski, kierownik Wydziału Utrzymania Majątku w EcoGeneratorze. - Lista zaplanowanych prac, którą zaczynamy tworzyć właściwie zaraz po zakończeniu prac remontowych ubiegłego przeglądu, obejmuje pięć części. Pierwsza część dotyczy instalacji głównej. W jej skład wchodzą kotły z całą instalacją oczyszczania spalin: elektrofiltrami, systemem mokrego oczyszczania spalin, filtrami workowymi i instalacją oczyszczania ścieków. Drugi element to stacja przygotowania wody. Trzecia część to przegląd turbozespołu wraz z wymiennikami ciepła. W tej części, w tym roku, zaplanowaliśmy zwiększony zakres prac. Będziemy otwierać dwa wymienniki ciepła i trzy wymienniki regeneracyjne. Istnieje wymóg prawny wykonania ich rewizji wewnętrznej przy udziale przedstawiciela dozoru technicznego. Czwarta część to część elektryczna, gdzie przeglądowi podlega system elektroenergetyczny zakładu. Natomiast ostatnia część przeglądu dotyczy kanału dolotowego, z którego pobieramy wodę z rzeki Duńczycy dla potrzeb technologicznych całego zakładu. Wtedy kanał zostanie oczyszczony, woda zostanie wypompowana, tak aby można było przeprowadzić prace przeglądowo-remontowe.

 

 

Każda z tych części ma od kilku do kilkunastu podpunktów. Dla niektórych z nich zaplanowany jest rozszerzony zakres prac. W tym roku na przykład zwiększony zakres prac planowany jest na obmurzu kotłów. W planach jest również modernizacja układu łożyskowania trzeciej strefy rusztu w celu wyeliminowania doczasowych problemów eksploatacyjnych.

 

- W tym zakresie będziemy montować nowatorskie rozwiązanie, zaprojektowane indywidulanie dla naszego zakładu – dodaje Stanisław Poniatowski. – Zmianie podlegać będzie łożyskowanie rusztu trzeciej strefy w jednym z kotłów. Wymienimy obecnie zastosowane łożyskowanie kulowe na łożyskowanie rolkowe. Jeśli rozwiązanie sprawdzi się w eksploatacji, w planowanym postoju wiosennym powyższe rozwiązanie zastosujemy  także na drugim kotle.

 

W zakresie przeglądu planowany jest również zwiększony zakres prac przy czyszczeniu rurociągów instalacji oczyszczania ścieków wraz z wymianą pomp oraz otwarcie i rewizja  łożysk turbiny, zmiana oprogramowania sterującego pracą pomp kondensatu oraz pomp systemu odwróconej osmozy.

 

 

Podczas rocznego remontu  EcoGeneratora wyłączona jest produkcja energii. Odbiorcy energii cieplnej i elektrycznej (Szczecińska Energetyka Cieplna, Krajowa Sieć Elektroenergetyczna) są o tym fakcie powiadomieni i rezerwują sobie energię z innych źródeł. Sam EcoGenerator musi zakupić energię elektryczną potrzebną na czas postoju. A co z odpadami?

 

 

Przed postojem bunkier EcoGeneratora, który może pomieścić około 4 tys. ton odpadów zostanie dokładnie oczyszczony. W czasie remontu będą się do niego sypać wyłącznie odpady z Gminy Miasto Szczecin przywożone przez dwa podmioty, około 800 ton tygodniowo. Odpady odbierane przez Remondis, do czasu ponownego rozruchu EcoGeneratora, będą zagospodarowywane przez tę firmę. Natomiast dostawy komercyjne zostaną całkowicie wstrzymane.

 

 

Ponowny rozruch EcoGeneratora zacznie się od wygrzewania nowego obmurza kotłów  odpowiednio od 5 i od 9 września. Natomiast od 11 września zakład znów będzie pracował z pełną mocą.

 

O tym co dzieje się w EcoGeneratorze piszemy też na naszym Facebooku i Instagramie

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.