Monitoring spalin dostępny dla każdego

14.10.2022 13.20

Od października w EcoGeneratorze po dłuższej przerwie wznowiliśmy wycieczki edukacyjne. Jednak nie tylko ci, którzy przyjeżdżają nas zwiedzać, ale także ci, którzy tylko mijają nasz zakład, mogą dostrzec nietypową tablicę elektroniczną umieszczoną na ścianie budynku administracyjnego. To monitoring spalin, czyli to, co powinno interesować każdego, komu na sercu leży los środowiska i zdrowie nas wszystkich. To, co wydobywa się z naszego komina.

 

 

Na tablicy informacyjnej wyświetlane są średniodobowe wartości stężeń substancji, znajdujących się w spalinach, które mamy obowiązek monitorować w sposób ciągły oraz normy jakie muszą spełniać.

 

 

Przedstawione wartości stężeń trafiają tu po analizie danych z komputera emisyjnego. Na tym specjalnym komputerze można zaobserwować m.in. stężenia dobowe i stężenia  30-minutowe takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór, całkowity węgiel organiczny, amoniak oraz pył, a także stężenia 10- minutowe w przypadku tlenku węgla.

 

Sam pomiar pochodzi z próbek spalin zasysanych przez aparaturę pomiarową z dwóch emitorów, natomiast analizy wartości pomiarowych dokonuje specjalny system CEMS (z ang. Continuous Emissions Monitoring System – System Ciągłego Monitoringu Emisji Spalin). 

 

 

W ZUO w Szczecinie zainstalowane mamy dwa takie systemy – jeden na każdej z dwóch linii spalania odpadów komunalnych, których to urządzenia umieszczone są w specjalnym kontenerze na terenie instalacji.

 

 

To stąd dane trafiają do komputerów emisyjnych znajdujących się przy dwóch stanowiskach – jednym w nastawni, gdzie monitorowane są przez operatorów bloku i drugim w budynku administracyjnym w naszym Wydziale Nadzoru i Ochrony Środowiska, gdzie analizuje je specjalista w tym zakresie.

 

 

System umożliwia uzyskanie danych dotyczących m.in. czasu pracy instalacji, parametrów spalin czy wielkości emisji, a przede wszystkim danych dotyczących poziomów stężeń emitowanych substancji i ich dotrzymywania względem obowiązujących norm tzw. standardów emisyjnych. Wszystkie wyniki emitowanych substancji, przedstawiane są w formie wymaganych sprawozdań/raportów odpowiednim instytucjom kontrolującym.

 

Warto zaznaczyć, że obecnie nie ma obowiązku ciągłego pomiaru stężenia amoniaku, mimo to w EcoGeneratorze taki pomiar prowadzimy. Narzucone to zostanie dopiero pod koniec 2023 roku, kiedy w życie wejdzie nowa dyrektywa Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalarni odpadów. EcoGenerator pod tym względem już od dawna jest do niej dostosowany.

 

Nasz zakład spełnia wszelkie normy krajowe i europejskie. Właściwie można powiedzieć, że komin EcoGeneratora produkuje chmury. To, co się bowiem z niego wydobywa to głównie para wodna, która w kontakcie z zimnym powietrzem atmosferycznym ulega kondensacji i jest widoczna jako „biały dym”. Jeśli temperatura zewnętrzna jest wysoka to spaliny są niewidoczne. Pozostałe składniki spalin: tlen, dwutlenek węgla, tlenki azotu są zawsze niewidoczne

 

 

To co emitujemy do atmosfery jest ściśle kontrolowane, właśnie dzięki systemowi CEMS. Wystąpienie zakłóceń w procesach technologicznych czy w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję wiązałoby się z wstrzymaniem podawania odpadów, natomiast przekroczenia standardów emisyjnych trwające dłużej niż 4 godziny skutkowałyby wygaszeniem kotłów i zatrzymaniem instalacji, dlatego tak bardzo pilnujemy, by system oczyszczania spalin jak i system CEMS w EcoGeneratorze pracowały bez zarzutów.

 

Jak to się dzieje, że po spalaniu tysięcy ton odpadów nasz zakład nadal jest bezpieczny dla środowiska? Tajemnica tkwi właśnie w oczyszczaniu spalin. Spaliny powstałe podczas spalania odpadów w EcoGeneratorze przechodzą m.in. przez elektrofiltry, gdzie wychwytywany jest pył. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż właśnie pył jest nośnikiem metali ciężkich takich jak rtęć, ołów, kadm, miedź, arsen itp.

 

 

Odpylone spaliny są następnie kierowane do układu mokrego oczyszczania (tylko nasza spalarnia jako jedyna w Polsce posiada taki układ), gdzie są schładzane i oczyszczone z kwaśnych zanieczyszczeń nieorganicznych. W kolejnym etapie oczyszczania spaliny przechodzą przez reduktory metali ciężkich, substancji organicznych, dioksyn i furanów. Odpady stałe powstające w wyniku oczyszczania spalin, są przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym i upoważnionym firmom.

 

 

 

Z kolei ścieki kierowane są do kolejnego obiektu tj. do naszej własnej oczyszczalni ścieków technologicznych. Podobne można spotkać tylko w zakładach chemicznych. Oczyszczone ścieki, neutralne dla środowiska, trafiają do rzeki Duńczycy.

 

 

Informacje o EcoGeneratorze możesz śledzić także na  naszym Facebooku i Instagramie. Polub nas! ​

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.