Piszą o nas

08.02.2023 12.40

Produkcja zielonego wodoru, sposób zagospodarowania odpadów poprocesowych, EcoGenerator i jego wpływ na opłaty za wywóz odpadów dla szczecinian – to kilka z tematów, które ostatnio pojawiły się w wirtualnych mediach. Nawiązują do naszego zakładu, dlatego naszym zdaniem, czytelnikom należą się pewne objaśnienia.  

 

 

Tak to prawda. EcoGenerator nie wiąże przyszłości z wodorem. W materiale o takim tytule zamieszczonym na łamach portalu e-regiony, który ukazał się w niedzielę 5 lutego autor – „Redakcja” portalu, nie podaje jednak dlaczego. Pozwalamy sobie zatem uzupełnić te informacje.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie został powołany przez Gminę Miasto Szczecin w celu wybudowania i eksploatacji instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów. To jego główne zadanie, z którego od pięciu lat istnienia się wywiązuje. ZUO nie planuje rozwoju w kierunku produkcji zielonego wodoru jako paliwa energetycznego, bo wymagałoby to zaangażowania ogromnych środków finansowych, których nie posiada.

 

 

Chcielibyśmy podkreślić, że jednym z największych zagrożeń w spalarni jest zagrożenie pożarowe. Magazynujemy do kilku tysięcy ton odpadów w bunkrze, które każdego dnia są transportowane do naszego zakładu. Mając na względzie fakt, że wodór jest paliwem silnie wybuchowym, podejmując się jego produkcji, ZUO musiałby zainwestować ogromne kwoty w zabezpieczenie już istniejącej instalacji - spalarni przed ryzykiem pożaru. Koszty to jedno. W naszej ocenie mimo wszystko nie ma w tej chwili opracowanej sprawdzonej technologii, która pozwalałaby bezpiecznie prowadzić proces produkcji wodoru na terenie spalarni. W związku z tym nasz zakład nie szuka rozwiązań w tym kierunku. Nie oznacza to jednak, że nie szuka ich wcale. Obecnie razem z Gminą Miasto Szczecin przygotowujemy projekt związany z pozyskaniem energii geotermalnej.

 

 

W tym samym artykule Redakcja portalu e-regiony cytuje inne publikacje, w których nawiązano do EcoGeneratora. Tutaj poruszane kwestie to zagospodarowanie odpadów poprocesowych naszego zakładu a także wysokość opłat za wywóz śmieci dla szczecinian.

 

Przypomnijmy. Nasz zakład przekazuje odpady poprocesowe wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie decyzje i pozwolenia na ich przyjęcie. ZUO nie posiada technologii oraz pozwoleń na przetwarzanie wspomnianych odpadów poprocesowych.

 

Powstający w ramach procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów żużel, poddawany jest najpierw procesowi waloryzacji, w wyniku którego dodatkowo odzyskiwany jest m.in. złom żelazny (kod odpadu 19 12 02). W skali roku masa tego odpadu stanowi około 1 proc. masy wszystkich przetworzonych odpadów. Odpad w postaci popiołów paleniskowych jest tymczasowo magazynowany w szczelnych silosach, z których także jest odbierany przez specjalistyczne firmy.

 

 

Sugerowanie, iż ceny utylizacji odpadów poprocesowych są uzależnione w znacznym stopniu np. od cen samego paliwa i odbiór tych odpadów przez firmy z województwa zachodniopomorskiego byłby znacznie tańczy, jest wprowadzaniem w błąd.

 

Wśród firm biorących udział w postępowaniu przetargowym na podstawie Prawa zamówień publicznych w zakresie odbioru, transportu i przetworzenia odpadów poprocesowych, to właśnie podmiot z naszego regionu zaoferował kwotę trzykrotnie wyższą niż podmiot z południowej Polski, z którym ostatecznie podjęliśmy współpracę. Dodajmy, że wybrano tę ofertę zgodnie z obowiązującymi  przepisami Prawa zamówień publicznych – najkorzystniejsza oferta. Należy też podkreślić, że zawarte w umowach klauzule obligują firmy do zagospodarowania odpadów poprocesowych w inny sposób niż składowanie.

 

 

Łączenie wzrostu opłat za śmieci dla mieszkańców Szczecina ze wzrastającymi kosztami transportu, który jest częścią wspomnianej usługi świadczonej przez przedsiębiorstwa odbierające odpady poprocesowe z ZUO, jest nadużyciem. Podobnie sugestia, że z uwagi na te koszty opłaty za wywóz odpadów dla szczecinian, nadal będą rosły. Fakty są takie, że od trzech lat Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie nie podniósł opłaty za przyjęcie odpadów z terenu Gminy Miasto Szczecin. To niezmiennie i mimo wszechobecnych podwyżek, także w 2023 roku, 300 zł netto za tonę. Zmiany cen dla mieszkańców nie wynikają zatem z opłaty jaką nakłada EcoGenerator.

 

 

Informacje o EcoGeneratorze zamieszczamy też na naszym Facebooku i Instagramie. Polub nas! ​   

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.