Wszystkie nasze odpady poprocesowe dostają drugie życie

06.02.2024 08.40

Osady filtracyjne, żużel, popioły, pyły a także metale, to tzw. odpady poprocesowe, które pozostają po spalaniu odpadów komunalnych i oczyszczaniu spalin oraz ścieków technologicznych w EcoGeneratorze. Na podstawie umów są przekazywane uprawnionym firmom, dzięki którym odpady te zyskują drugie życie.  

 

 

Pierwsze uboczne produkty termicznego przekształcania odpadów pojawiają się już w kotle. Tam na ruszcie po procesie spalania ewakuowany jest żużel. Na żużel składają się określone substancje zawarte w odpadach zmieszanych, które nie poddają się termicznemu unieszkodliwieniu. Są to np. elementy betonowe czy mineralne. Przed ostatecznym zagospodarowaniem żużel jest odpowiednio uzdatniany a proces ten nazywa się waloryzacją, bo można odzyskać z niego jeszcze metale.

 

 

Metale, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych, choć nie powinny, nie wypalą się do końca na rozgrzanym ruszcie EcoGeneratora. Kiedy przetrwają tę konfrontację, są zsypywane do odżużlacza. Ten wypycha żużel i inne niespalone elementy na podajniki wibracyjne, które oddzielają większe elementy zarówno metalowe jak i inne np. kawałki betonu. Mniejsze elementy wpadają na podajniki taśmowe i są transportowane w miejsce waloryzacji żużla. Tam za pomocą m.in. separatorów magnetycznych są usuwane. Duże kawałki złomu i innych niespalonych elementów trafiają do kontenerów ustawionych za podajnikiem wibracyjnym. Znajdują się w nich czasami takie przedmioty jak hantle, medale, krzyże, kajdanki czy nawet elementy podwozia samochodu.

 

 

Na wyroby stalowe

Firma skupująca złom płaci naszemu zakładowi za odbiór takich odpadów. Metale żelazne trafiają do magazynu firmy a następnie są przekazywane do huty, gdzie w całości zostają przerobione/przetopione i wykorzystane do wykonania pełnowartościowych wyrobów stalowych. Wszystko odbywa się w ramach procesu R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali, w tym przygotowanie do ponownego użycia.

 

W przypadku pozostałych odpadów poprocesowych, to EcoGenerator musi zapłacić wyspecjalizowanym firmom, które mają odpowiednie uprawnienia, by odebrały je i zgodnie z przepisami zutylizowały.

 

Każdy etap to kolejny odpad

 

Poza wymienionym wyżej żużlem, w związku z tym, że każdy etap oczyszczania spalin generuje kolejny odpad poprocesowy, wyróżniamy m.in. trzy rodzaje popiołów i pyłów, które są eliminowane ze strumienia spalin. Pierwsze to popioły spod rusztu oraz z drugiego, trzeciego i czwartego ciągu kotłów, drugie pochodzą z elektrofiltrów a trzecie to tzw. addytyw, czyli zużyta mieszanina węgla aktywnego i wapna hydratyzowanego powstały w procesie oczyszczania w filtrach workowych.

 

 

Wytrącone w ten sposób popioły i pyły gromadzi się w silosach a następnie przekazuje uprawnionym firmom, których zadaniem jest zagospodarowanie ich w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska. Cysterny podjeżdżają pod silosy, wtedy pył jest wysypywany wprost do specjalnych pojemników w pojazdach.

 

technologii mokrego oczyszczania spalin, wykorzystywane są specjalne płuczki z wodą technologiczną i demineralizowaną, które przepłukują spaliny. W wyniku tego powstają ścieki technologiczne. Te trafiają do wewnętrznej oczyszczalni ścieków, w jaką jest wyposażony EcoGenerator. Jej zadaniem jest oczyszczenie ścieków technologicznych tak, by można było bez uszczerbku dla środowiska skierować je do rzeki Duńczycy. Odpadem, po pierwszym etapie oczyszczania ścieków technologicznych jest materiał o strukturze gipsu, w którym znajdują się m.in. metale ciężkie.

 

 

Ostatnim odpadem są placki filtracyjne, powstające w drugim etapie oczyszczania ścieków. To wydzielone osady ze ścieków, zawierające niebezpieczne zanieczyszczenia. Mają postać brązowych kawałków, sprasowanych i odwodnionych osadów w komorowej prasie filtracyjnej. Ich odbiorem także zajmują się specjalistyczne firmy, z którymi nasz zakład ma podpisane umowy.

 

W granulat cementowy

 

Wszystkie te rodzaje odpadów poddawane są odzyskowi w 100 proc. Dzieje się to w procesie R5, który oznacza recykling lub odzysk innych odpadów nieorganicznych, w tym przygotowanie do ponownego użycia. Proces odzysku odpadów, w tym żużli i popiołów pochodzących z EcoGeneratora jest prowadzony w instalacjach MO-BRUK i jest procesem bezodpadowym. Dzięki temu wytwarzane jest kruszywo syntetyczne (granulat cementowy), które po uzyskaniu parametrów jakościowych pod względem chemicznym jak i fizycznym, jako końcowy produkt posiada różnorodne zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym lub drogowym. MO-BRUK zapewnia, że nieustannie doskonali swoje technologie przetwarzania przedmiotowych odpadów. Obecnie spółka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek betonowych elementów prefabrykowanych wytworzonych z udziałem odpadów po procesach spalania odpadów.

 

 

Odpady poprocesowe stanową około 25 proc. wszystkich odpadów, które trafiają do EcoGeneratora celem termicznego unieszkodliwienia. W 2023 roku w naszej instalacji wytworzonych zostało ponad 43 tys. ton odpadów poprocesowych. Największą ilość stanowiły żużle oraz popioły paleniskowe inne niż niebezpieczne – ok. 35 tys. ton.  

 

Informacje o EcoGeneratorze możesz śledzić na  naszym Facebooku i Instagramie. Polub nas! ​

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.