Doczyszczanie przez pudrowanie

16.03.2023 11.00

Możemy być spokojni o to, co wydobywa się z naszego komina. Spaliny z EcoGeneratora muszą przejść wiele etapów oczyszczania zanim trafią do atmosfery. Na ostatnim z tych etapów resztkom szkodliwych substancji stawia czoła ponad 1500 worków filtracyjnych o powierzchni ponad 1700 metrów kwadratowych.

 

 

Oczyszczanie spalin powstałych po spalaniu odpadów w EcoGeneratorze zaczyna się już w komorze paleniskowej. To tzw. SNCR – niekatalityczny sposób redukcji tlenków azotu, czyli dawkowanie roztworu wody amoniakalnej do tejże komory. To także utrzymywanie procesu spalania w temperaturze minimum 850 stopni Celsjusza, co pozwala na redukcję szkodliwych dioksyn i furanów.

 

Ostatnim etapem oczyszczania spalin, które przechodzą jeszcze przez elektrofiltr i mokry system oczyszczania spalin, jest reaktor wraz z filtrem workowym.  Na tym ostatnim etapie oczyszczania spalin (zwanym suchym), najpierw strumień spalin trafia przez wlot gazu zapylonego do reaktora. Tam następuje zmieszanie pylistego węgla aktywnego oraz drobnoziarnistego wodorotlenku wapnia (sorbentu) ze spalinami.

 

 

Tak zapylone spaliny są kierowane do komory pyłowej filtru. Gaz przepływa z zewnątrz przez włókninę filtracyjną do wnętrza worka. Podczas przepływu przez worki filtracyjne, pył zawarty w spalinach zostaje zatrzymany i gromadzi się jako placek filtracyjny na powierzchni worków.  Proces adsorpcji (pochłaniania danej substancji na powierzchni adsorbenta – worków filtra) realizowany przy zastosowaniu takiej mieszanki (pylistego węgla aktywnego oraz drobnoziarnistego wodorotlenku wapnia), potocznie nazywa się pudrowaniem filtra.

 

Oczyszczone spaliny, które przepływają z komory pyłowej (komory gazu zapylonego) do wnętrza worków, przez komorę gazu czystego i kanał wylotowy gazu czystego są wyprowadzane na zewnątrz filtra.

 

 

Wentylator spalin odprowadza je z układu oczyszczania do komina, którego zadaniem jest ewakuować oczyszczone spaliny do atmosfery. W połowie wysokości komina zainstalowany jest tzw. CEMS, czyli ciągły system monitoringu spalin, który potwierdza, że spaliny wydobywające się z EcoGeneratora spełniają z zapasem wszelkie obowiązujące normy.

 

 

A co z pyłem? Cząsteczki pyłu zostają odrzucone z aktywnej strony worka. Jak się to dzieje? Worki filtra, a jest ich aż 1512 umieszczone w 4 komorach, mają kształt cylindryczny. Stale wewnątrz i zewnątrz filtrów mierzone jest ciśnienie. Jeśli różnica ciśnień jest za duża to sygnał, że filtr jest przytkany i by pozbyć się osadzonego na nim pyłu, następuje strzał sprężonego powietrza do wnętrza worka, co powoduje, że worek odkształca się – wybrzusza i pył (addytyw) odpada.

 

 

Zanieczyszczony pył opada do leja pyłowego a stamtąd jest usuwany za pomocą systemu transportu pyłu. Trafia do specjalnego silosu i stąd jest odbierany jako odpad poprocesowy przez uprawnione certyfikowane firmy, z którymi zakład ma podpisane umowy.

 

Co ciekawe, mieszaniny spalin z węglem aktywnym są bardzo podatne na samozapłony, więc konieczny jest stały pomiar temperatury oraz zawartości tlenku węgla, a w przypadku wystąpienia zagrożenia korzysta się z zabudowanej instalacji gaszenia azotem.

 

Dzięki oczyszczaniu w filtrze workowym ze spalin ostatecznie pozbywamy się szkodliwych dioksyn i furanów, węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich, węgla organicznego czy trójtlenku siarki. Ktoś powie: „Ale dioksyny i furany są redukowane już w komorze paleniskowej z uwagi na utrzymaną temperaturę min. 850 stopni Celsjusza, to dlaczego znów są obecne?” Otóż w trakcie przepływu spalin przez kocioł, temperatura spalin obniża się i zachodzą wtedy reakcje wtórne, które sprawiają, że dioksyny i furany w niewielkich ilościach, ale pojawiają się ponownie.

 

Informacje z EcoGeneratora znajdziesz też na naszym Facebooku i Instagramie Polub nas! 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.