Spełniamy normy z dużym zapasem

24.04.2024 15.35

EcoGenerator należycie wypełnia ustalenia obowiązujących go pozwoleń wodnoprawnych. Niedawno otrzymaliśmy protokoły z przeprowadzonych kontroli w tej sprawie. Wynika z nich m.in., że parametry jakościowe ścieków oczyszczonych w naszej instalacji spełniają normy z dużym zapasem.  

 

Dwa protokoły, ten dotyczący wprowadzania do wód powierzchniowych rzeki Duńczycy ścieków  przemysłowych z oczyszczalni gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów oraz dotyczący wód pochłodniczych zostały sporządzone w lutym 2024 roku. Protokół odnoszący się do wprowadzania do wód powierzchniowych rzeki Duńczycy ścieków przemysłowych z procesu oczyszczania wód powierzchniowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, otrzymaliśmy w marcu tego roku.  

 

Z dokumentów wynika, że EcoGenerator dokonuje poborów prób oraz analiz jakościowych ścieków w zakresie i z częstotliwością ustaloną w postanowieniach pozwolenia wodnoprawnego, a wprowadzane do środowiska ścieki spełniają parametry jakościowe określone w decyzji.

 

 - Stężenia substancji zanieczyszczających w ściekach są na poziomie zbliżonym do wartości przewidzianych dla dobrego stanu wód – czytamy. 

 

Z pism dowiadujemy się też, że nie stwierdzono żadnych uchybień ze strony zakładu ani przekroczeń.

 

- Parametry jakościowe ścieków oczyszczonych są zdecydowanie niższe niż określone w pozwoleniu wodnoprawnym najwyższe dopuszczalne wartości – podano w protokole. 

 

 

Urzędnicy nie dopatrzyli się także uchybień ani w zakresie dokonywania pomiarów temperatury wód pochłodniczych ani przekroczenia ilości ścieków ustalonych w pozwoleniu.

 

Podkreślono też, że zakład dokonuje odpowiedniego poboru prób i prawidłowo analizuje parametry jakościowe ścieków przemysłowych z procesu oczyszczania wód powierzchniowych na terenie ZUO. Źródłem wprowadzanych do wód powierzchniowych rzeki Duńczycy ścieków są ścieki przemysłowe z procesu wstępnego oczyszczania wody z wykorzystaniem procesu koagulacji i flokulacji, które są  następnie doczyszczane przy wykorzystaniu osadnika lamelowego i filtrów węglowo-piaskowych.

 

I w tym przypadku wprowadzane do środowiska ścieki spełniają parametry jakościowe określone w odpowiedniej decyzji. Są one zdecydowanie niższe (wartość średnia dla okresu ostatnich sześciu lat obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego) niż określone w pozwoleniu wodnoprawnym najwyższe dopuszczalne wartości.

 

Dodajmy, że nad jakością ścieków przemysłowych czuwa personel naszego wewnętrznego laboratorium, który dokonuje ich oznaczeń. To działania przeznaczone stricte dla potrzeb własnych zakładu. Są niezbędne szczególnie z uwagi na to, że szczeciński EcoGenerator jako jedyny w Polsce wykorzystuje nowoczesny system mokrego oczyszczania spalin. Ścieki powstałe po tym procesie, są wyjątkowo zanieczyszczone, dlatego zakład ma własną wewnętrzną oczyszczalnię ścieków. Przed zrzutem do rzeki, ścieki zawsze trafiają do zbiornika kontrolnego, tam analizowane są pod kątem jakości i jeśli są jakiekolwiek przekroczenia, ścieki trafiają do ponownego oczyszczenia. Poza tym nad jakością ścieków czuwa właśnie laboratorium.

 

 

Ścieki, które bezpośrednio trafiają do rzeki Duńczycy są już badane przez niezależne zewnętrzne akredytowane laboratorium. Dzięki własnym analizom jesteśmy jednak spokojni o to, że są dobrej jakości i nie przekraczają dopuszczalnych norm.

 

Kontrolowane ustalenia zostały wydane ZUO przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku, czyli w roku uruchomienia EcoGeneratora i obowiązują do 2027 roku.  

 

Bieżące infrmacje z EcoGeneratora można znaleźć też na naszym Facebooku i Instagramie. Polub nas! ​:) 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.